Повик за ангажирање на Психолог/Психотерапевт

Ромска Асоцијација за жени и млади „ЛУЛУДИ“ за потребите на проектот “Поддршка на жените и девојки Ромки во спречување на родово базираното насилство”, финансиран од UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund), има потреба од Психолог/Психотерапевтка, која ќе биде ангажирана во Центарот наменет за на жртви на или/и изложени на ризик од родово базирано и семејно насилство, во рамки на проектот.

Апликантот треба да достави на е-пошта на luludi_sk@yahoo.com и razmluludi@gmail.com или во канцеларијата на РАЖМ „Лулуди“ на ул.„Лазар Трповски“ 1/2-7, Скопје, со назнака „Пријава за Психолог/Психотерапевт“ :
● Работна биографија
● Потврда за завршен највисок степен на образование: диплома
● Да докаже претходно слично работно искуство во својата кратка биографија или доставување препорака од претходно работно место
● Копија од релевантни сертификати/дипломи/благодарници (доколку има)

Краен рок за аплицирање: до 16.02.2023 година.

Повеќе информации и детали околу повикот и критериумите може да прочитате во документот кој се наоѓа на следниот линк.
За дополнителни информации може да не контактирате на мејл или на следните контакт телефони: 070/726-538 или на 070/246-787.
Previous Повик за ангажирање на Социјална работничка

Contact Us

st. Lazar Trpovski no.1/2-7,Skopje 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

Follow Us

[fts_facebook type=page id=767678730032135 access_token=EAAKVbZCZAs6yQBAPIPwg3lyKv65WYA8JcK0QIPBSi3faJfGClFf423ksnmETS3aLsdnZAUYKymDHUbZAuinZBX9Ci3ptQ5MGTPZCct9fKoj2V1ZB2rkW1mfcVK3Q4rIW7SEjdIDw8LEdd9ehyQSKs4B56poAIY7NuDck9yZA5Ktfizp2PpFpzdyXZB6aP7vI3qV7QxjLh4GXZB9wZDZD posts=4 height=450px description=no posts_displayed=page_only images_align=center]

The Roma Women and Youth Association “LULUDI”© 2022. All Rights Reserved