Моќта на жената Ромка во демократските процеси

лавна цел на проектот: Жените Ромки активни учесници во јавниот живот во сите фази на процесот на донелување одлуки и политики, на национално и локално ниво.

Спроведени активности:

 • Инфо кампања, која вклучи средби со:
 • Претставници од политички партии и институции
 • Подмладоци на политички партии
 • Претставници од невладиниот сектор
 • Инфо средби со граѓани
 • „Женско кафе“ со млади жени Ромки
 • Обука: „Политичко зајакнување на жената Ромка“

Спроведен циклус од два семинара/обуки за 30 жени Ромки. Целта на обуките е подигнување на свеста кај жените Ромки за родовата нееднаквост во македонското општество, да се зголемат нивните капацитети за поактивно вклучување во активностите на политичките партии, едукација за политика, политички партии и ромски жени политичарким, мотивација и разгледување на потребите за активно учество во политичкиот и јавен живот.

Тренери на обуката: Сонѓул Шабан, Елвис Мемети и Зурија Саит

 • Кратки работилници за спроведување на истражување и анкетирање

По обуките, младите жени Ромки посетија работилница за спроведување на  истражување и анкетирање, кои вклучија: разгледување на програмите на политичките партии, правење на десктоп истражување со цел осознавање на женската вклученост во парламентарните избори 2016г., разгледување на листите, и изготвување на кратко истражување на тема Политичката неактивност на жените Ромки во Македонија.

Резултати:

 • Подигната е свеста кај жените Ромки за родовата нееднаквост во македонското општество.
 • Жените Ромки заедно со другите жени од Скопје имаат зголемени и зајакнати капацитети за учество во активности на политички партии и вклучување во листите на кандидати.
 • Жените Ромки во политичките партии во областа Скопје, постигнуваат поголемо и поактивно учество и влијание при застапување на родовите прашања.
 • Оспособени да иницираат одредени битни прашања во заедницата, основни предзнаења како да утврдат проблем и да го поткрепат.

Период на реализација на проектот: април 2016 – април 2017

Проектот е поддржан од Амбасадата на САД во Р. Македонија.

Contact Us

st. Lazar Trpovski no.1/2-7,Skopje 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

The Roma Women and Youth Association “LULUDI”© 2022. All Rights Reserved