ДОБРОДОЈДОВТЕ/ ŠUKAR ALEN/ WELCOME

Започна проектот „Транспарентноста како дел од одржливоста на РАЖМ Лулуди“

16.06.2019 Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди“  на 15 јуни 2019 година започна со имплементација на проектот „Транспарентноста како дел од одржливоста на РАЖМ „Лулуди“. Целта на проектот е...

СРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА МОНИТОРИРАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА CEDAW И ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА

РАЖМ Лулуди како претставник  организација од Македонија и партнер на проектот „Обединети против насилство врз жените“, финансиран од страна на UN Women, со поддршка од Европска Унија,  организираше средба со...

Информативни трибини со граѓани за идентификување на лица кои не се заведени во матичната книга на родени

01.08.2018 Во периодот јуни  до јули 2018 година РАЖМ Лулуди, во партнерство и соработка со организациите МИР и Дендо Вас беа организирани и спроведени информативни трибини со граѓани од општините...

ОСТВАРЕНИ СРЕДБИ СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ЛОКАЛНИ САМОУПРАВИ

21.05.2018 РАЖМ Лулуди реализираше средби со претставници од локалните самоуправи  на  Чаир, Шуто Оризари и Ѓорче Петров, како дел од проектот „Достоинствен живот- Право на лични документи“. Од спроведените средби:...

“Пристап до репродуктивни права на жените Ромки “, работилница организирана од страна на РАЖМ Лулуди, а со поддршка на ERRC.

28.02.2018 Во февруари, 2018г., во организацијата Лулуди беше организирана еднодневна работилница на тема „Пристап на жените Ромки до гинеколог“, со поддршка од страна на ЕРРЦ, Будимпешта. Учество земаа 23 жени...

Невработени жени Ромки од Скопје успешно завршија Обука за шивачки

20.04.2017 На четиримесечната Обука за професионална квалификација – за шиење и кроење во Тренинг центарот за стекнување на професионални вештини учество земаа четири невработени жени од Скопје. На оваа обука...

Четири жени Ромки успешно ја завршија обуката за стекнување на основни компјутерски вештини

17.04.2017 Успешно спроведена Обука за основно ниво на копмјутери и информатика. Четири жени Ромки од Скопје успешно ја завршија обуката и се стекнаа со основни познавања и вештини за работа...