ДОБРОДОЈДОВТЕ/ ŠUKAR ALEN/ WELCOME

Регионална конференција за презентирање на Регионалниот извештај за усогласеноста на Конвенцијата за елиминација на сите форми на насилство врз жените (CEDAW) и Истанбулската конвенција

На регионалната конференција присуствуваа над 70 учесници од четири земји на Западен Балкан со цел да разговараат како да се подобри состојбата на жените Ромки во регионот. Меѓу нив се...

Обучени претставници на неформалната национална Мрежа за Мониторирање и пишување извештаи за имплементацијата на CEDAW и Истанбулската конвенција

Во периодот од   до   , беше спроведен семинар наменет за неформалната национална Мрежа на организации и индивидуалци за Мониторинг и пишување извештаи за имплементацијата на Kонвенцијата за елиминирање на сите...

РАЖМ Лулуди со зајакнати капацитети за транспарентно работење и известување

Во периодот септември – октомври 2019 година, организацискиот тим на РАЖМ „Лулуди“ имаше можност да посети обука од сет на работилници за зајакнување на организациските капацитети во однос на транспарентно...

Обединети против насилството врз жените

Ромска Асоцијација за жени и млади „Лулуди“ започна со имплементација на регионалниот проект „Обединети против насилство врз жените“ , како партнер организација заедно со организациите „ Ромски женски центар Бибија“...

Започна проектот „Транспарентноста како дел од одржливоста на РАЖМ Лулуди“

16.06.2019 Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди“  на 15 јуни 2019 година започна со имплементација на проектот „Транспарентноста како дел од одржливоста на РАЖМ „Лулуди“. Целта на проектот е...

ПРИСТАПНИЦА

Симнете ја формата – апликација за членство во Лулуди (Word форма) here. Или пополнете ја електронската форма тука.

СРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА МОНИТОРИРАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА CEDAW И ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА

РАЖМ Лулуди како претставник  организација од Македонија и партнер на проектот „Обединети против насилство врз жените“, финансиран од страна на UN Women, со поддршка од Европска Унија,  организираше средба со...

Информативни трибини со граѓани за идентификување на лица кои не се заведени во матичната книга на родени

01.08.2018 Во периодот јуни  до јули 2018 година РАЖМ Лулуди, во партнерство и соработка со организациите МИР и Дендо Вас беа организирани и спроведени информативни трибини со граѓани од општините...