Category: Новости

СПОДЕЛУВАЊЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РОДОВО БАЗИРАНОТО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

09.12.2020г. Работилница на тема „Domestic and gender-based violence and civil society organizations response“ се оддржа на 09.12.2020г., на која учествуваа претставници на организации од Балкан и од РСМ кои работат...

ЗАПОЧНА КРЕИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА СО МРЕЖАТА ЗА МОНИТОРИНГ, ИЗВЕСТУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ СО ФОКУС НА ЖЕНАТА РОМКА

01.12.2020г. РАЖМ „Лулуди“ организираше две работилници во периодот октомври- ноември, 2020г., на кои се започна креирањето на стратегија на неформалната Мрежа за мониторинг, известување и застапување со фокус на жената...

РАЖМ „ЛУЛУДИ“ ДЕЛУВА ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА КАЈ МЛАДИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ДЕЦА И ДЕВОЈКИ!

04.09.2020г. Во престојниот период од септември 2020г. до мај 2021 година РАЖМ „Лулуди“ ќе спроведува низа на активности во рамки на кампањата за подигнување на свеста за спречување и превенција...

РАЖМ „ЛУЛУДИ“ ДОБИТНИК НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

20.07.2020г. Ромската асоцијација за жени и млади „ЛУЛУДИ“ е една од 15те селектирани невладини организации кои добија институционален грант од Цивика Мобилитас, од вториот повик за институционални грантови во новата...

Регионална конференција за презентирање на Регионалниот извештај за усогласеноста на Конвенцијата за елиминација на сите форми на насилство врз жените (CEDAW) и Истанбулската конвенција

На регионалната конференција присуствуваа над 70 учесници од четири земји на Западен Балкан со цел да разговараат како да се подобри состојбата на жените Ромки во регионот. Меѓу нив се...

Обучени претставници на неформалната национална Мрежа за Мониторирање и пишување извештаи за имплементацијата на CEDAW и Истанбулската конвенција

Во периодот од   до   , беше спроведен семинар наменет за неформалната национална Мрежа на организации и индивидуалци за Мониторинг и пишување извештаи за имплементацијата на Kонвенцијата за елиминирање на сите...

РАЖМ Лулуди со зајакнати капацитети за транспарентно работење и известување

Во периодот септември – октомври 2019 година, организацискиот тим на РАЖМ „Лулуди“ имаше можност да посети обука од сет на работилници за зајакнување на организациските капацитети во однос на транспарентно...

Обединети против насилството врз жените

Ромска Асоцијација за жени и млади „Лулуди“ започна со имплементација на регионалниот проект „Обединети против насилство врз жените“ , како партнер организација заедно со организациите „ Ромски женски центар Бибија“...

Започна проектот „Транспарентноста како дел од одржливоста на РАЖМ Лулуди“

16.06.2019 Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди“  на 15 јуни 2019 година започна со имплементација на проектот „Транспарентноста како дел од одржливоста на РАЖМ „Лулуди“. Целта на проектот е...

СРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА МОНИТОРИРАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА CEDAW И ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА

РАЖМ Лулуди како претставник  организација од Македонија и партнер на проектот „Обединети против насилство врз жените“, финансиран од страна на UN Women, со поддршка од Европска Унија,  организираше средба со...