Category: Новости

ОСТВАРЕНИ СРЕДБИ СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ЛОКАЛНИ САМОУПРАВИ

21.05.2018 РАЖМ Лулуди реализираше средби со претставници од локалните самоуправи  на  Чаир, Шуто Оризари и Ѓорче Петров, како дел од проектот „Достоинствен живот- Право на лични документи“. Од спроведените средби:...

“Пристап до репродуктивни права на жените Ромки “, работилница организирана од страна на РАЖМ Лулуди, а со поддршка на ERRC.

28.02.2018 Во февруари, 2018г., во организацијата Лулуди беше организирана еднодневна работилница на тема „Пристап на жените Ромки до гинеколог“, со поддршка од страна на ЕРРЦ, Будимпешта. Учество земаа 23 жени...

Невработени жени Ромки од Скопје успешно завршија Обука за шивачки

20.04.2017 На четиримесечната Обука за професионална квалификација – за шиење и кроење во Тренинг центарот за стекнување на професионални вештини учество земаа четири невработени жени од Скопје. На оваа обука...

Четири жени Ромки успешно ја завршија обуката за стекнување на основни компјутерски вештини

17.04.2017 Успешно спроведена Обука за основно ниво на копмјутери и информатика. Четири жени Ромки од Скопје успешно ја завршија обуката и се стекнаа со основни познавања и вештини за работа...

Седум жени Ромки успешно завршија обука за фризерки

14.04.2017 На четиримесечната Обука за стекнување на професионална квалификација за фризер земаа учество вкупно 13 невработени жени Ромки од Скопје, од кои 7 реализираа висок процент на присуство на обуката...

Девет жени Ромки од Скопје успешно ја завршија обуката за уредување на нокти

24.02.2017 Двомесечна обука за уредување на нокти  се спроведе во Тренинг центарот за стекнување на професионални вештини, на која учество земаа 14 невработени жени Ромки од Скопје. Девет учеснички успешно...

ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ за обуки за професионални вештини се отвори!

26.12.2016 Овој месец означивме успешен почеток на обуките во Тренинг Центарот за обуки за професионални вештини, формиран за потребите на проектот “Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на...