Category: Новости

Невработени жени Ромки од Скопје успешно завршија Обука за шивачки

20.04.2017 На четиримесечната Обука за професионална квалификација – за шиење и кроење во Тренинг центарот за стекнување на професионални вештини учество земаа четири невработени жени од Скопје. На оваа обука...

Четири жени Ромки успешно ја завршија обуката за стекнување на основни компјутерски вештини

17.04.2017 Успешно спроведена Обука за основно ниво на копмјутери и информатика. Четири жени Ромки од Скопје успешно ја завршија обуката и се стекнаа со основни познавања и вештини за работа...

Седум жени Ромки успешно завршија обука за фризерки

14.04.2017 На четиримесечната Обука за стекнување на професионална квалификација за фризер земаа учество вкупно 13 невработени жени Ромки од Скопје, од кои 7 реализираа висок процент на присуство на обуката...

Девет жени Ромки од Скопје успешно ја завршија обуката за уредување на нокти

24.02.2017 Двомесечна обука за уредување на нокти  се спроведе во Тренинг центарот за стекнување на професионални вештини, на која учество земаа 14 невработени жени Ромки од Скопје. Девет учеснички успешно...

ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ за обуки за професионални вештини се отвори!

26.12.2016 Овој месец означивме успешен почеток на обуките во Тренинг Центарот за обуки за професионални вештини, формиран за потребите на проектот “Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на...

РАЖМ Лулуди заедно со ромските медиуми информираат за повик за пријавување за обуки за невработени жени

10.11.2016 Со помош на неколку ромски медиуми во Македонија, успеавме да ја прошириме веста за започнување на проекот “Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд“. Проектниот тим...