ЈАВНИ НАСТАНИ

.

.

.

.

.

.

.

.

Прес конференција – Мониторинг на активности од сферата на здравствената заштита

Дел од кампањата – Вистинскиот маж никогаш не удира жена

Кампања Стоп на насилството врз жената. Ти треба да кажеш НЕ!

Членка во РНВО 2002, 8ми Април-Меѓународен ден на Ромите