Тим

  • Кјмет Амет – основач на РАЖМ „Лулуди“ и Програм менаџер.
  • Наташа Стојановска – Административен координатор
  • Инес Амет – Координатор за логистика и видливост на организацијата
  • Елвис Бајрам – Асистент за логистика
  • Ребека Ракип – Соработник за истражувања и развој
  • Сирхан Усеин – Волонтер
  • Кенан Таир – Надворешен соработник за веб дизајн и одржување