Соработници, oрганизации и мрежи во кои членуваме

СОРАБОТНИЦИ Кризен Центар „Надеж’ НВО
  Дендо Вас НВО
  МЦМС НВО
  Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО НВО
  Иницијатива на жени од Шуто Оризари НВО
  Mladi Romi Crna Gora NVO
  Bibija Srbija NVO
  Otaharin BiH NVO
  ERRC  
  Здружение на жени од општина Свети Николе НВО
  Реактор НВО
  Новинари за човекови права НВО
  ИНСОК НВО
  Асоцијација за демократки развој СОНЦЕ НВО
  Терно Вас Берово НВО
  Клеа Битола НВО
  Здружение на мултиетничко општество

за човекови права Штип

НВО
  Здружението за правата на Ромите – Штип НВО
  Рома СОС НВО
  Чекор по чекор НВО
  Сумнал НВО
  ОРТ Скопје НВО
  Здружение МИР – Скопје НВО
  Сонѓул Шабан Социолог/експерт
  Алма Мустафова експерт
  Елвис Мемети експерт
  Зурија Саит Експерт за родови прашања
  Ромската културна асоцијација “Рушид Шаќир“ од Куманово.  
  Кабинет на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите, Муазфер Бајрам  
  МТСП  
  Општина Чаир  
  Општина Шуто Оризари  
  Општина Ѓорче Петров  
  Управа за водење матичните книги  
  Кабинет на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите, Аксел Ахмедовски  
 

МРЕЖИ

„Неформална Национална Мрежа за мониторинг и пишување извештаи за имплементација на CEDAW и Истанбулската конвенција“ Основана од  РАЖМ „Лулуди“

Членки: Кризен Центар „Надеж“, Организација на жени од општина Свети Николе, Иницијатива на жени од Шуто Оризари, Новинари за човекови права, „Клеа“ Битола, Терно Вас – Берово, Гордана Несторовска, Анита Илиевска, Даниела Антоновска.

  Балканска женска ромска мрежа Основана од CARE International
  Мрежа за заштита од дискриминација  
  Македонско женско лоби  
 

 

 

Мрежа за застапување на правата на Ромите Основана од Асоцијација за демократски развој „Сонце“