СОРАБОТКИ

Соработка со многубројни институции, домашни и меѓународни организации во креирање и реализирање на проектни активности.

Студиска посета во Бугарија РНВО Рома-2002

Студиска посета во Бугарија РНВО Рома-2002

Средба со Огранок Михо Тетово

Средба со Огранок Михо Тетово

Иницијатива на жени Ромки од Шуто Оризари

Иницијатива на жени Ромки од Шуто Оризари

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.