„ЛУЛУДИ“ ВО МЕДИУМИ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ВЕСНИЦИТЕ ПИШУВААТ ЗА ЛУЛУДИ

ВЕСНИЦИТЕ ПИШУВААТ ЗА ЛУЛУДИ

Гости во радио емисија

Гости во радио емисија

Интервју за ТВ Шутел

Интервју за ТВ Шутел

МТВ

МТВ

МТВ

МТВ

Статија во „Вест“ за Кампањата за право на здравствена заштита на Ромите

Статија во „Вест“ за Кампањата за право на здравствена заштита на Ромите

Статија во „Вест“ за најава на Трибина за насилството во ромските семејства

Статија во „Вест“ за најава на Трибина за насилството во ромските семејства

Статија во „Вест“ за најава на трибина за семејно насилство

Статија во „Вест“ за најава на трибина за семејно насилство

Статија во „Утрински весник“ за најава на трибина „Традицијата и обичаите не го оправдуваат насилството“

Статија во „Утрински весник“ за најава на трибина „Традицијата и обичаите не го оправдуваат насилството“

Статија во „Утрински весник“ по повод Денот на човековите и женските права

Статија во „Утрински весник“ по повод Денот на човековите и женските права

Статија во „Утрински весник“

Статија во „Утрински весник“