АКТИВНОСТИ НА „ЛУЛУДИ“

.

.

.

.

Local Youth policy Seminar (3)

Local Youth policy Seminar (3) 

Local Youth policy Seminar (2)

Local Youth policy Seminar (2)

Local Youth policy Seminar (5)

Local Youth policy Seminar (5)

Local Youth policy seminar

Local Youth policy seminar

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба со граѓани во Ѓорче Петров

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба со граѓани во Ѓорче Петров

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба со граѓани во Топаана

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба со граѓани во Топаана

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба со граѓани во Шуто Оризари.

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба со граѓани во Шуто Оризари

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба во Ѓорче Петров

Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд, Информативна средба во Ѓорче Петров

Женско кафе. Проект: Моќта на жената Ромка во демократските процеси

Женско кафе. Проект: Моќта на жената Ромка во демократските процеси

И јас имам права. Почитувај ги! - ЕУ

И јас имам права. Почитувај ги! – ЕУ

И јас имам права. Почитувај ги! - ЕУ

И јас имам права. Почитувај ги! – ЕУ

Изборни процеси

Изборни процеси

Информативна средба со граѓани во Шуто Оризари. Проект: Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд (2)

Информативна средба со граѓани во Шуто Оризари. Проект: Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд

Кампања: Традицијата и обичаите не го оправдуваат насилството

Кампања: Традицијата и обичаите не го оправдуваат насилството

Креирање акционен план за здравство

Креирање акционен план за здравство

„Лулуди“ дел од МЖЛ

„Лулуди“ дел од МЖЛ

„Лулуди“ учесник на саем

„Лулуди“ учесник на саем

Подготовка на ДЕКАДНА СТРАЖА, средба во ромска заедница на тема Образование и вработување.

Подготовка на ДЕКАДНА СТРАЖА, средба во ромска заедница на тема Образование и вработување.

Подготовка на ДЕКАДНА СТРАЖА, средба во ромска заедница на тема Образование и вработување

Подготовка на ДЕКАДНА СТРАЖА, средба во ромска заедница на тема Образование и вработување

Проект: Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд

Проект: Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд

Проект: Твојот глас, твое право

Проект: Твојот глас, твое право

Советодавни и правни услуги на жртви на семејно насилство

Советодавни и правни услуги на жртви на семејно насилство

Твојот глас, Твое право

Твојот глас, Твое право

Твојот глас, Твое право

Твојот глас, Твое право

Твојот глас, твое право

Твојот глас, твое право

Твојот глас. Твое право

Твојот глас. Твое право

Теренска работа како дел од проектот: Твојот глас, твое право

Теренска работа како дел од проектот: Твојот глас, твое право

Теренска работа: Твојот глас, твое право

Теренска работа: Твојот глас, твое право

Теренска работа: Твојот глас, твое право

Теренска работа: Твојот глас, твое право

Традицијата и обичаите не го оправдуваат насилството

Традицијата и обичаите не го оправдуваат насилството

Учесник на Интернационален фестивал за рачни изработки

Учесник на Интернационален фестивал за рачни изработки

Хуманитарна акција за Рамазан

Хуманитарна акција за Рамазан

Хуманитарна акција за Рамазан

Хуманитарна акција за Рамазан

Local Youth policy Seminar (1)

Local Youth policy Seminar (1)