ДОБРОДОЈДОВТЕ/ ŠUKAR ALEN/ WELCOME

ИНФОРМИРАЈ СЕ! СЕКОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ЖРТВА НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ!

датум:26.04.2021 Милиони млади и деца секојдневно стануваат жртви на трговијата со луѓе. Соодветната едукација и препознавање на формите на трговија со луѓе е клучно за поголема заштита и превенирање младите...

Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост

Опис на проектот: Поттикнување на проактивноста на граѓанското општество преку зајакнување на вмрежувањето, користејќи РОБ методи за соработка со локалната самоуправа и формирање на локални политики и буџети за решавање...

“Низ женски леќи” е нов проект кој ќе креира иницијативи за политики и ќе го следи спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост

датум: 08.01.2021 Започнувајќи од 1 јануари 2021, четири партнерски организации: Центар за истражување и креирање политики, Ромската асоцијација за жени и млади „Лулуди“, Новинари за човекови права, Рурална Коалиција и Ехо започнаа...

Креирана стратегија на неформалната мрежа за права на жената Ромка

датум: 15.02.2021 Единаесет членки на неформалната Мрежа за мониторинг, известување и застапување на ромските женски права, ја креираа првата стратегија на мрежата и ги поставија своите заеднички цели кои ќе водат кон подобрување...

Спроведени едукативни работилници со средношколци и најава на јавна кампања на РАЖМ „Лулуди“ во рамки на проектот „Сите заедно во спречување на трговијата со деца и девојки“

датум:12.01.2021 Во периодот ноември – декември 2020г., беа спроведени вкупно 23 едукативни работилници на кои што земаа учество над 400 ученици од различни етнички заедници (Роми, Албанци, Македонци, Турци, Власи,...

КРАЈ НА КАМПАЊА, НО НЕ И НА БОРБАТА ПРОТИВ РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Датум: 10.12.2020 РАЖМ „Лулуди“ активно водеше кампања во периодот 25 ноември до 10 декември, период познат како 16 дена активизам против родово базираното насилство.  Целта на кампањата „НЕ ГО ОДЛОЖУВАЈ...

ЗАЕДНО СО СРЕДНОШКОЛЦИТЕ СЕ ЕДУЦИРАМЕ НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ – ПРЕВЕНЦИЈА НА ТРГОВИЈАТА СО ДЕЦА, ДЕВОЈКИ И МЛАДИ

Датум: 10.12.2020 Започнати се едукативни работилници наменети за средношколци од градовите: Тетово, Штип, Куманово, Прилеп и Скопје на тема Трговијa со луѓе – Превенција на трговијата со деца, девојки и...

РАЖМ „ЛУЛУДИ“ СОРАБОТУВА СО 5 ОПШТИНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА КАЈ МЛАДИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ДЕЦА И ДЕВОЈКИ!

РАЖМ „Лулуди“ спроведува низа на активности во рамки на кампањата за подигнување на свеста за спречување и превенција на трговијата со деца и девојки. Со поддршка на програмата Хоризонтален инструмент...

СПОДЕЛУВАЊЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РОДОВО БАЗИРАНОТО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

09.12.2020г. Работилница на тема „Domestic and gender-based violence and civil society organizations response“ се оддржа на 09.12.2020г., на која учествуваа претставници на организации од Балкан и од РСМ кои работат...